Karateka bolsazo

160.00
  • Karateka bolsazo

19cm tall
15cm large
24cm width